Osádzanie kameňov

Osádzanie kameňov

Pýchou spoločnosti je vysoká kvalita osádzania kameňov do výrobkov. Táto vysoká kvalita je zaručená nielen vďaka použitiu modernej technológie a technologickým postupom, ale i prácou vysokokvalifikovaných zamestnancov s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami osádzania kameňov.

Na osadenie kameňov do výrobkov značky MARRYLINE sú používané viaceré  typy osádzania :
                                                                                         Prong

                                             R086ssss
Ide o najobľúbenejšiu a najčastejšie používanú metódu osádzania kameňov. Je založená na použití štyroch alebo šiestich krapní, pomocou ktorých sú kamene osadené do výrobkov.
Osadenie kameňa pomocou typu prong zabezpečuje väčšiu viditeľnosť a presvietenie kameňov.
Použitie šiestich krapní je v porovnaní so štyrmi bezpečnejšie a chránia najmä kameň pred poškodením.  


                                                                                    V Prong

                                     R037
Kamene s hranatými alebo špicatými hranami potrebujú špeciálnu ochranu. Osadenie kameňa pomocou typu V prong je kameň vsadený dovnútra vyrezávaných zárezov na ktoré keď upriamite pohľad zhora môžete vidieť, že sú zakrivené do tvaru písmena V (vďaka tomu tento typ nesie i svoj názov). Uvedený typ je používaný najmä pri osádzaní kameňov štvorcového tvaru, ktorý je takýmto spôsobom chránený pred poškodením.


                                                                                    Full Bezel
                                         r108
Osadenie kameňa pomocou typu full bezel spočíva vo vytvorení tzv. „goliera“ z konkrétneho drahého kovu.Centrálny kameň je osadený do hĺbky a je celý obklopený konkrétnym drahým kovom. Vďaka tomu je kameň dokonale chránený pred akýmkoľvek možným poškodením. Tento typ je možné použiť pri ktoromkoľvek duhu kameňa a najmä vďaka svojmu všestrannému využitiu nachádza čoraz väčšie uplatnenie. 


                                                                                       Semi Bezel

                                              R030

Semi Bezel predstavuje osádzanie kameňov takým istým spôsobom ako v prípade Full Bezel, avšak s tým rozdielom, že v prípade Semi Bezel je vyššie uvedený „golier“ rozdelený na dve samostatné časti. Centrálny kameň je teda obklopený drahým kovom iba z časti. Kameň je viac viditeľný ale zároveň i chránený. Svetlo dokáže kameň presvietiť s viacerých uhlov v porovnaní s kameňom osadeným pomocou Full Bezel.

 

                                                                                          Pave

                                    R038

Ak sa Vám povrch prsteňa javí ako by bol pokrytý malými kameňmi – hovoríme o použití typu Pave. Názov vznikol z toho, že povrch prsteňa sa podobá na ulicu vydláždenú dlažobnými kockami. Malé kamene sú osadené jeden vedľa druhého a sú od seba oddelené malým množstvom drahého kovu. Umiestnenie kameňov je v radoch takým spôsobom, aby vyplnili čo najväčší možný priestor.

 

                                                                                    Flush Set

                                          42-CK-čb2

Flush Set predstavuje jednu z najjemnejších techník osadenia kameňov. Kamene sú osadené do vnútra prsteňa až do výšky jeho samotnej úrovne, vďaka čomu je chránený počas doby nosenia prsteňa na Vašej ruke. 

 

                                                                                    Channel setting

                                      9-B-b-+-biela-drážka

Channel setting predstavuje vysoko náročnú technológiu, pri ktorej sú predvŕtavané jednotlivé otvory pre kamene tesne za sebou na stotinu milimetra. Kamene sú do týchto otvorov následne vsádzané ručne. Uvedený proces prebieha pod špeciálnym mikroskopom, vďaka čomu zaručuje presnosť a precíznosť vsádzania kameňov. Vsadenie kameňov okolo celého prsteňa je vhodnou voľbou pre krásnu svadobnú obrúčku.

 

                                                                                     Bar

                                      R035    

Pri tomto type sa používa vzácny kov, ktorý drží kameň po oboch stranách na správnom mieste. Pokiaľ sú takýmto spôsobom osádzané do prsteňa viaceré kamene, pri pohľade na daný prsteň môžeme vidieť medzi nimi úzky predel.