Sintering “difúzne zváranie”

Sintering ‚‚difúzne zváranie‘‘

Využitie revolučnej technológie difúzneho zvárania umožňuje spojenie dvoch a viacerých farebných materiálov zlata. Materiály sú spájane pomocou difúzneho zváracieho stroja s použitím presnej teploty, správnej výšky tlaku a kvalitnej ochrannej atmosféry. Výsledkom uvedeného procesu je vysoko pevný spoj a ostrá hrana medzi farebnými materiálmi. Na rozdiel od difúzneho zvárania je pri mnohých alternatívnych technológiách a technologických postupoch takmer nemožné dosiahnuť kvalitu v rovnakej výške.

31-KK cb2