Sintering “difúzne zváranie”
Projekt EÚ
Projekt EÚ.
Materiály
Colorit “moderné umenie”
Zirkóny
Diamanty
Osádzanie kameňov
Povrchové úpravy
Úpravy na želanie
Vnútorné gravírovanie
Záruka
Ako nakupovať
Značka MARRYLINE

Sintering ‚‚difúzne zváranie‘‘

Využitie revolučnej technológie difúzneho zvárania umožňuje spojenie dvoch a viacerých farebných materiálov zlata. Materiály sú spájane pomocou difúzneho zváracieho stroja s použitím presnej teploty, správnej výšky tlaku a kvalitnej ochrannej atmosféry. Výsledkom uvedeného procesu je vysoko pevný spoj a ostrá hrana medzi farebnými materiálmi. Na rozdiel od difúzneho zvárania je pri mnohých alternatívnych technológiách a technologických postupoch takmer nemožné dosiahnuť kvalitu v rovnakej výške.

31-KK cb2eu

Operačný program:
Operačný program Výskum a inovácie

Názov projektu: Obstaranie inovatívnych technológií za účelom zvýšenia inovačnej kapacity spoločnosti MARRYLINE, s. r. o.

Kód projekt ITMS: NFP313010C510

Spolufinancovaným fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Výška nenávratného finančného príspevku: 189 940,05 EUR

 

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu: Zvýšenie inovačnej kapacity spoločnosti MARRYLINE, s. r. o. obstaraním inovatívnych technológií. Predmetom projektu je obstaranie najmodernejších technológií pre inováciu existujúceho procesu výroby zlatých šperkov a klenotov, inováciu produktu a organizačná inovácia. Bez inovácie je ďalšia činnosť žiadateľa ohrozená a v horizonte pár rokov aj likvidačná. Inovácia zabezpečí existenčnú schopnosť spoločnosti MARRYLINE, s. r. o. na dlhé časové obdobie. Inováciou sa dosiahne:

- zachovanie výroby a zamestnanosti,

- zvýšenie konkurencieschopnosti,

- pokrytie dopytu odberateľov,

- zlepšenie kvality poskytovaných služieb,

- získanie nových trhov a nových odberateľov,

- zvýšenie zamestnanosti,

- zvýšenie inovačnej kapacity,

- zvýšenie efektivity a produktivity práce,

- nárast tržieb,

- nárast pridanej hodnoty,

- reálne zvýšenie mzdy zamestnancov.

Nová technológia je navrhovaná tak, aby negatívne neovplyvňovala životné prostredie. Zrealizovaný projekt bude mať priamy pozitívny efekt na cieľové skupiny a to odberateľov, dodávateľov aj zamestnancov žiadateľa.

 

Prínos do budúcnosti:

• produkcia novej technológie,

• inovačné technologické a automatické prvky nových zariadení,

• vyššia kvantita – objem produkcie, efektívnosť,

• zníženie výrobných nákladov,

• ponuka kompletných služieb a tým udržanie žiadateľa na trhu.eu

Prijímateľ

Názov:                                                MARRYLINE, s.r.o.                                     
Sídlo:                                                  Holubyho námestie 5, 911 01 Trenčín
IČO:                                                     47070013                  

 
Názov projektu:
                 Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti MARRYLINE, s.r.o.    
 
Hlavný cieľ projektu:                      Strategickým cieľom projektu je rast
                                                                   konkurencieschopnosti spoločnosti MARRYLINE, s.r.o.
Výška finančného príspevku:    190 498,21 EUR
Miesto realizácie projektu:         Trenčín 
Poskytovateľ:                                      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
                                                                    republiky, v zastúpení Ministerstvo hospodárstva
                                                                    Slovenskej republiky
Kód výzvy:                                            OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Operačný program:                         Výskum a inovácie 
Spolufinancovaný fondom:         Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                                        3      Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Investičná priorita:                          3. 3  Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít
                                                                   pre vývoj produktov a služieb
Špecifický cieľ:                                   3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
 
                                                                                                                                       www.opvai.sk

Materiály

Všetky výrobky značky MARRYLINE sú vyrábané z vysoko kvalitných zliatin. Pri výrobe je používané najmä 14-karátové zlato 585/000, ktoré má na slovenskom trhu svoje stále miesto nielen pri výrobe svadobných obrúčok, ale taktiež i zásnubných prsteňov a ďalších šperkov.

Svadobné obrúčky sú vyrábané z nasledujúcich zliatin a ich farebných variácií:

14-karátové zlato   Au 585/000       Farba zlata : Biela,  Žltá,  Červená

18-karátové zlato   Au 750/000       Farba zlata : Biela,  Žltá,  Červená

Platina       Pt 950/000       Farba platiny : Biela

Striebro     Ag 925/000      Farba striebra : Biela
Colorit‚‚moderné umenie‘‘

Ako prvý a zároveň doposiaľ ako jediný výrobca svadobných obrúčok na slovenskom trhu používame pri ich výrobe technológiu coloritovania.

Colorit predstavuje moderný keramicky vystužený kompozitný materiál. Ide o špeciálnu látku nanášanú do svadobných obrúčok v tekutej forme, kde je následne vytvrdzovaná pôsobením UV lúčov. Jeho charakteristickým znakom je vysoká mechanická odolnosť voči poškriabaniu a nárazom.

Pokiaľ sa rozhodnete pre colorit i vo Vašej svadobnej obrúčke, môžete si vybrať z ponuky nasledujúcich farebných odtieňov akými sú biela, čierna, modrá, červená, zelená alebo perleťová.

‚‚Vdýchnite aj Vy život do Vašich obrúčok‘‘


  
19-IC b219-IC b + čiene kamene2


11-B č11-B b
Osádzanie kameňov

Pýchou spoločnosti je vysoká kvalita osádzania kameňov do výrobkov. Táto vysoká kvalita je zaručená nielen vďaka použitiu modernej technológie a technologickým postupom, ale i prácou vysokokvalifikovaných zamestnancov s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami osádzania kameňov.

Na osadenie kameňov do výrobkov značky MARRYLINE sú používané viaceré  typy osádzania :
                                                                                         Prong

                                             R086ssss
Ide o najobľúbenejšiu a najčastejšie používanú metódu osádzania kameňov. Je založená na použití štyroch alebo šiestich krapní, pomocou ktorých sú kamene osadené do výrobkov.
Osadenie kameňa pomocou typu prong zabezpečuje väčšiu viditeľnosť a presvietenie kameňov.
Použitie šiestich krapní je v porovnaní so štyrmi bezpečnejšie a chránia najmä kameň pred poškodením.  


                                                                                    V Prong

                                     R037
Kamene s hranatými alebo špicatými hranami potrebujú špeciálnu ochranu. Osadenie kameňa pomocou typu V prong je kameň vsadený dovnútra vyrezávaných zárezov na ktoré keď upriamite pohľad zhora môžete vidieť, že sú zakrivené do tvaru písmena V (vďaka tomu tento typ nesie i svoj názov). Uvedený typ je používaný najmä pri osádzaní kameňov štvorcového tvaru, ktorý je takýmto spôsobom chránený pred poškodením.


                                                                                    Full Bezel
                                         r108
Osadenie kameňa pomocou typu full bezel spočíva vo vytvorení tzv. „goliera“ z konkrétneho drahého kovu.Centrálny kameň je osadený do hĺbky a je celý obklopený konkrétnym drahým kovom. Vďaka tomu je kameň dokonale chránený pred akýmkoľvek možným poškodením. Tento typ je možné použiť pri ktoromkoľvek duhu kameňa a najmä vďaka svojmu všestrannému využitiu nachádza čoraz väčšie uplatnenie. 


                                                                                       Semi Bezel

                                              R030

Semi Bezel predstavuje osádzanie kameňov takým istým spôsobom ako v prípade Full Bezel, avšak s tým rozdielom, že v prípade Semi Bezel je vyššie uvedený „golier“ rozdelený na dve samostatné časti. Centrálny kameň je teda obklopený drahým kovom iba z časti. Kameň je viac viditeľný ale zároveň i chránený. Svetlo dokáže kameň presvietiť s viacerých uhlov v porovnaní s kameňom osadeným pomocou Full Bezel.

 

                                                                                          Pave

                                    R038

Ak sa Vám povrch prsteňa javí ako by bol pokrytý malými kameňmi – hovoríme o použití typu Pave. Názov vznikol z toho, že povrch prsteňa sa podobá na ulicu vydláždenú dlažobnými kockami. Malé kamene sú osadené jeden vedľa druhého a sú od seba oddelené malým množstvom drahého kovu. Umiestnenie kameňov je v radoch takým spôsobom, aby vyplnili čo najväčší možný priestor.

 

                                                                                    Flush Set

                                          42-CK-čb2

Flush Set predstavuje jednu z najjemnejších techník osadenia kameňov. Kamene sú osadené do vnútra prsteňa až do výšky jeho samotnej úrovne, vďaka čomu je chránený počas doby nosenia prsteňa na Vašej ruke. 

 

                                                                                    Channel setting

                                      9-B-b-+-biela-drážka

Channel setting predstavuje vysoko náročnú technológiu, pri ktorej sú predvŕtavané jednotlivé otvory pre kamene tesne za sebou na stotinu milimetra. Kamene sú do týchto otvorov následne vsádzané ručne. Uvedený proces prebieha pod špeciálnym mikroskopom, vďaka čomu zaručuje presnosť a precíznosť vsádzania kameňov. Vsadenie kameňov okolo celého prsteňa je vhodnou voľbou pre krásnu svadobnú obrúčku.

 

                                                                                     Bar

                                      R035    

Pri tomto type sa používa vzácny kov, ktorý drží kameň po oboch stranách na správnom mieste. Pokiaľ sú takýmto spôsobom osádzané do prsteňa viaceré kamene, pri pohľade na daný prsteň môžeme vidieť medzi nimi úzky predel. 

Povrchové úpravy

Povrchové úpravy predstavujú jednu z posledných fáz pri dokončovaní výroby samotných svadobných obrúčok a vo veľmi významnej miere sa podieľajú na tom, ako bude následne finálna svadobná obrúčka vyzerať.


Žiarivý lesk
18-B b

Jemné pieskované matovanie
42-P b2


Ručná rytina

8-H ž

Diamantové matovanie
7-EK bčb


Brúsené pozdĺžne matovanie
31-B b2

Brúsené rotačné matovanie
60-N b2

Úpravy na želanie

Pod značkou MARRYLINE si už z viac ako 800 modelov môžete vybrať svadobné obrúčky zodpovedajúce Vašim predstavám. Každý model svadobnej obrúčky je následne možné upraviť podľa Vašich špecifických požiadaviek a to nasledovne:

  • Materiál:  zlato, striebro, platina /  farba zlata / rýdzosť zlata
  • Profil obrúčky: plochá / polguľatá svadobná obrúčka
  • Rozmer: šírka a výška  svadobných obrúčok
  • Kamene: ich počet, veľkosť a farba, prípadne pri diamantoch ich kvalita
  • Colorit:  farba
  • Povrchové úpravy: rôzne druhy matovania

31-J b-nové231-J bčb2


31-I b231-I čbč2
Vnútorné gravírovanie

Pri vnútornom gravírovaní svadobných obrúčok je používaná vysoko moderná cnc technológia. Uvedená technológia umožňuje vygravírovať znaky podľa Vášho želania, či už ide o mená a dátumy svadby, rôzne symboly, dokonca i o vlastnoručný podpis.
Font písma        

gravír 02         
     
monika a peter 01

monika a peter                                                                                                                                                                                                                             

 Symboly 

font písma -symboly


Vlastnoručný podpis   
font písma -ručné gravírovanie


Záruka

Vysoká kvalita je typická pre všetky svadobné obrúčky, zásnubné prstene a ostatné šperky značky MARRYLINE. Na výrobky je poskytovaná 2-ročná záruka, ktorá sa vzťahuje či už na prípadné škody použitého materiálu, alebo ručného spracovania výrobku.

Uvedená záruka sa však neposkytuje na škody, ktoré môžu vzniknúť pri mechanickom poškodení povrchu, napríklad pri poškriabaní svadobnej obrúčky alebo pri kontakte zásnubného prsteňa s tvrdým materiálom ako je kov, sklo, kľúče a podobne.

Ako nakupovať

Výrobky z kolekcie značky MARRYLINE si môžete vybrať a následne zakúpiť na predajných miestach, ktoré nájdete prehľadne uvedené pod položkou predajná sieť. Jednoducho si vyberiete región, v ktorom máte záujem svadobné obrúčky, zásnubné prstene alebo iné šperky zakúpiť a následne sa Vám otvorí ponuka od všetkých predajcov pôsobiacich v danom regióne. Na uvedených miestach sú Vám plne k dispozícii odborní predajcovia, ktorí Vám ochotne a s radosťou poradia pri Vašom výbere.

Značka MARRYLINE

Všetky svadobné obrúčky, zásnubné prstene a šperky značky MARRYLINE sú označené špecifickým výrobným puncom MAR a následne podrobené testom na puncovom úrade, kde sú označené platným úradným puncom. Uvedené označenia sú zárukou toho, že výrobky sú vyrobené firmou MARRYLINE, s.r.o. z vysokokvalitného 14-karátového, prípadne 18-karátového zlata alebo z platiny.